Veelgestelde vragen

Vindt u de informatie die u nodig heeft niet terug? Aarzel niet om ons te contacteren. We helpen u graag verder.

Veelgestelde vragen

In sommige gevallen kan de werknemer, met behoud van loon, afwezig zijn op het werk. Om hier recht op te hebben moet de werknemer aan verschillende voorwaarden voldoen betreft de plaats van tewerkstelling en het aantal gepresteerde uren. U vindt hier alle criteria terug.

Indien u aan deze criteria beantwoordt, kan u binnen het aanbod van de Brugge Business School educatief verlof aanvragen voor al onze Postgraduaten.

Hiervoor kunt u een mail sturen naar kelly.decroock@vives.be

Een postgraduaat is een vervolgopleiding voor professionals die al een bachelor- of masterdiploma op zak hebben. In het kader van de verdere professionele vorming streven postgraduaten naar een verdieping van de competenties verworven in de vooropleiding. Een postgraduaat is een opleiding van ten minste 20 studiepunten. Cursisten die geen van deze diploma’s hebben, kunnen de opleiding volgen mits aantoonbare relevante werkervaring. In dit geval ontvangt u een attest van deelname.

Voor opleidingscheques is er een nieuwe regeling sedert 1 maart 2015 Een hooggeschoolde (bachelor, master, HBO5) die de opleiding kan kaderen in een formele loopbaanbegeleiding komt wel in aanmerking. In dit geval, is er ook een attest nodig van de loopbaanbegeleider met vermelding dat de opleiding noodzakelijk is.

We adviseren u de voorwaarden te lezen op de site van de VDAB. Indien u de opleidingscheques gebruikt wanneer u hier geen recht op heeft, dan kunnen er immers sancties volgen.

Als geregistreerde ondernemer kan je gebruik maken van de kmo-portefeuille, dit betekent dat je subsidies kan krijgen van de Vlaamse Overheid om de opleiding te financieren. Een stappenplan vindt u terug op de site van het VLAIO.

Al onze opleidingen komen in aanmerking voor betaling met de kmo-portefeuille. Daardoor betaalt u maar de helft van de opleidingskosten. Het erkenningsnummer van de VIVES/Brugge Business School is DVO 105080.

 

Met de auto: De Brugge Business School is gelegen vlakbij de afrit Hogeschool Vives van de expresweg E403. Er is gratis parking op de campus.

Met het openbaar vervoer: De Brugge Business School is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Wanneer u met de trein komt, kiest u best voor de uitgang aan de achterkant van het station. Vanaf daar is het 1,5 km te voet. Klik hier voor een gedetailleerde wegbeschrijving. VIVES Brugge Business School staat goed aangeduid.

 

Een studiepunt is een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en examenactiviteiten en waarmee de studieomvang van elke opleiding of elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt.

Een postgraduaatopleiding is een opleiding van permanente vorming, waarbij een consistent geheel van minimum 20 studiepunten wordt aangeboden.

De verworven studiepunten, verbonden aan het betrokken opleidingsonderdeel, worden weergegeven als credits. In het geval een opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende onderwijsleeractiviteiten, worden de verschillende scores omgezet in één eindscore voor het opleidingsonderdeel. (De uitgebreide informatie hierover is terug te vinden in het onderwijs- en examenreglement van de Brugge Business School, die elke cursist ontvangt bij inschrijving.)

Een creditbewijs is de erkenning van het feit dat een cursist aan de Brugge Business School op grond van een examen de competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft verworven.

Wanneer alle credits van de opleidingsonderdelen in een opleiding worden behaald, wordt de succesvolle voltooiing bekroond met een diploma of getuigschrift.

Een postgraduaatopleiding is een geheel van opleidingsonderdelen dat een individuele cursist opneemt met het oog op het verwerven van een diploma of getuigschrift of met het oog op het verwerven van één of meer creditbewijzen.

Elk opleidingsonderdeel is een afgebakend geheel van onderwijs-, leer- en examenactiviteiten dat gericht is op het verwerven van welomschreven competenties inzake kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. Een opleidingsonderdeel omvat ten minste drie gehele studiepunten en leidt tot één afzonderlijk beoordelingscijfer.

De opleidingsonderdelen kunnen verder worden opgedeeld in onderwijsleeractiviteiten: dit is een verdere opdeling van een opleidingsonderdeel in termen van een specifiek samenhangend geheel van onderwijs- en leeractiviteiten, en met een aantal studiepunten hieraan verbonden.

Praktische info

Het getuigschrift postgraduaat kan enkel uitgereikt worden indien je een bachelor- of masterdiploma hebt. 

Onze getuigschriften worden in het bedrijfsleven sterk gewaardeerd. U ontvangt het getuigschrift na het slagen van de evaluatieproeven. Het kan enkel uitgereikt worden door een hogeschool of universiteit voor een opleiding van ten minste 20 studiepunten. Op het getuigschrift staat tevens het logo van de associatie KULeuven. Aan de deelnemers die enkel de lessen bijwonen, wordt een attest van deelname afgeleverd.

Indien u geen bachelor- of masterdiploma heeft, krijgt u een attest van deelname indien u minstens 80 % van de sessies bijwoont. Na afloop wordt elk opleidingsonderdeel geëvalueerd. Als u de evaluatie succesvol aflegt, ontvangt u als bevestiging van uw geslaagde deelname een getuigschrift van permanente vorming uitgereikt door de Brugge Business School.  

 

Om tot een postgraduaatopleiding te worden toegelaten, moet u een bachelor- of masterdiploma (of een hiermee gelijkgesteld diploma) hebben. Indien u geen van deze diploma’s behaald heeft, kunt u ook de opleiding volgen mits relevante werkervaring. De toelating gebeurt op basis van uw cv en eventueel een gesprek. In dit geval ontvangt u na het volgen van minstens 80% van de opleiding een attest van deelname. Als u ook nog slaagt voor de examens, ontvangt u een attest van permanente vorming.
Een postgraduaat getuigschrift kunt u enkel behalen indien u al in het bezit bent van een bachelor- of masterdiploma.

De inschrijvingen gebeuren via de website. Uw inschrijving is definitief wanneer u het inschrijvingsformulier ingevuld en doorgestuurd hebt. U ontvangt via mail een bevestiging van uw inschrijving. De factuur sturen we op naar het opgegeven facturatieadres. De inschrijvingsprijs dekt de kosten van de cursussen en de handboeken. Bij avondsessies voorzien we catering. Bij annulatie minder dan een week voor de start van de opleiding wordt een administratiekost  van 250€ in rekening gebracht. Na de start van het academiejaar betaalt u bovenop de administratiekost ook de kosten van de reeds gevolgde sessies. In dit geval, bedraagt de kostprijs per sessie van drie lesuren 75 euro. Uitschrijvingen na 31 december worden niet meer terugbetaald.

De opleidingen worden gegeven in het Nederlands. De cursist moet minstens een C1-niveau Nederlands hebben. Cursisten wiens moedertaal niet het Nederlands is, mogen een woordenboek gebruiken tijdens de examens.