Vennootschapsrecht

 • Startdatum: 10/11/2020
 • Aantal studiejaren: 1 / Aantal opleidingsuren: 69
 • Lesdagen:

  De lessen vinden plaats op dinsdag van 18 u. tot 21.15 u.
  en zaterdag van 9 u. tot 12.15 u.

  Het postgraduaat is volzet voor het academiejaar 2020-2021. Inschrijven voor het nieuwe academiejaar kan  vanaf maart 2021.

 • Programmadirecteur:
   Philippe Mulliez Advocaat, partner & lid van het managementcomité  Eubelius

  Philippe Mulliez
  Advocaat, partner & lid van het managementcomité Eubelius

 • Aantal ECTS-credits: 23
 • Registratienummer VOV: ODB-0000111
 • Doelpubliek:
  • Advocaten, stagiairs-advocaten en bedrijfsjuristen
  • Accountants, belastingconsulenten
  • Notarissen
  • Algemeen academisch gevormden die reeds een juridische basis verworven hebben
 • Prijs: 2250EUR vrij van btwKMO portefeuille
Download brochure

Meer info

Deze opleiding biedt u de kans om een accurate en actuele kennis van het vennootschapsrecht te verwerven en in de praktijk toe te passen.
We geven eerst een overzicht van het rijkgeschakeerde landschap aan vennootschapsvormen, en de daarbij horende richtlijnen.
Daarnaast komt u alles te weten over aansprakelijkheid, fusies en splitsingen, ontbinding en vereffening.
Dit postgraduaat stoomt u klaar om een vennootschap succesvol te leiden, adviseren of controleren.

U krijgt hierbij een grondige toelichting bij het nieuwe wetboek Vennootschappen.


In het kader van de permanente vorming is deze opleiding erkend voor 40 punten bij de orde van de Vlaamse balies.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 2250 € (vrij van BTW) en 1950 € voor stagiairs-advocaten.

Deze cursussen komen in aanmerking voor de kortingen van het Vlaamse Gewest
in verband met de ondernemerschapsportefeuille (www.kmo-portefeuille.be) met
erkenningsnummer DVO105080.


De opleiding benadert de krachtlijnen van het vennootschapsrecht vanuit een praktisch oogpunt. Docenten die dagelijks in de praktijk staan, reiken de nodige voorbeelden aan en plaatsen kritische bedenkingen. Deze opleiding zorgt voor een praktisch inzicht, wat voor mij een start betekende in de juridische praktijk van het vennootschapsleven.

Lies Osaeradvocaat, Derycke & Vandenberghe Adv.

Opleidingsprogramma

Opleidingsonderdeel
Inleiding en richtlijnen
Aansprakelijkheid
Fusies en splitsingen
Ontbinding en vereffening