Expert class Process improvement

 • Startdatum: 31/01/2023
 • Aantal studiejaren: 0,4 / Aantal opleidingsuren: 30
 • Lesdagen:

  Deze lessenreeks wordt ingericht op dinsdagavond van 18u tot 21u15, en gaan door op de hieronder vermelde data (of ook zie knop uurrooster).

  • dinsdag 31/01, 14/02, 28/02, 07/03, 14/03, 21/03, 28/03, 18/04, 25/04 en 02/05/2023.

  Deze opleiding wordt georganiseerd voor maximaal 15 deelnemers.

  Prijs inclusief syllabus, frisdrank en belegd broodje.

 • Aantal ECTS-credits: 0
 • Doelpubliek:

  Bachelors of masters die actief zijn in het bedrijfsleven in een productieomgeving, een logistieke context of een productie-ondersteunend proces en die hun kennis willen uitbreiden of willen doorgroeien in het bedrijf.

 • Prijs: 1200EUR vrij van btwKMO portefeuille
Download brochure

Meer info

In de Expert Class Process Improvement bekijk je met docent Pieter Note de bedrijfsvoering in functie van procesverbetering. Dit doen we vanuit verschillende invalshoeken. We gaan verder dan enkel het verbeteren van processen binnen productie of supply chain. We bekijken samen het globale verhaal, op basis van de 3P’s: profit, people en planet.

Je leert verbeterprocessen leiden en organiseren in de volledige context. Het is een zeer pragmatische opleiding waarbij de docent op een interactieve manier aan de slag gaat. Aan de hand van praktijkcases uit zijn bedrijfservaring ontdek je zelf hoe theoretische concepten heel werkbaar worden en leiden tot succesvol ondernemen.

De opleiding start met een aantal theoretische concepten en methodes (LEAN, SIX Sigma en TOC). Ze zijn beschreven in de gedetailleerde syllabus, inbegrepen in de inschrijvingsprijs. Tijdens de sessies werken we een specifiek thema in de procesverbetering uit. Via case studies maken we de verbinding met de praktijk. We oefenen het hanteren van de juiste tools en leggen de link naar de concrete bedrijfspraktijk van de deelnemers.

Voor process improvement zijn niet alleen kaders en tools nodig, de mens staat centraal. We staan stil bij jouw leiderschaps- en communicatiestijl. We belichten het belang en de succesfactoren van goed project management en van teamdynamiek. Je leert welke weerstand er kan optreden en hoe je daarmee omgaat.

Tenslotte bekijken we eveneens de bedrijfscontext en het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een verbeterproces moet in overeenstemming liggen met de strategische doelstellingen van de onderneming én met een ecologische en maatschappelijke meerwaarde.

Na deze opleiding ben je in staat dagelijkse bedrijfsprocessen in vraag te stellen en continu op zoek te gaan naar verbetering en meer toegevoegde waarde.  Je kan succesvol procesverbetering toepassen.

Deze opleiding wordt integraal gegeven door Pieter Note, zaakvoerder-consultant van PN Consulting. Hij kijkt er als gedreven gastdocent naar uit om zijn kennis en ervaring betreffende process improvement met je te delen. Aan de basis ligt zijn passie voor food processing en logistiek. Deze passie groeide tijdens een loopbaan die vier decennia besloeg met verschillende nationale en internationale ervaringen op management vlak.

Zie ook zijn LinkedIn profiel.


Onderdelen:

Sessie 1 - Kick-off

In de kick-off maken jullie kennis met de docent en met elkaar. Wat verstaan we onder “process improvement”? Waarom is een opleiding noodzakelijk, welke zijn de noden in de huidige werkomgeving en welke de verwachtingen?
In deze sessie maken jullie eveneens kennis met de syllabus en de met de PNC Process Improvement Quick Guide.

Sessie 2 - Situering en motivatie voor Process Improvement

In deze sessie wordt Process Improvement gekaderd binnen de onderneming. Hoe waken we erover dat de doelstellingen worden gehaald? Hoe kunnen we correcte parameters definiëren en opvolgen? En hoe kunnen we bijsturen en het proces continue verbeteren?

Dit doen we aan de hand van verschillende thema’s zoals visie, missie,strategie, SWOT, KPI/KRI, PDCA en een concrete case study.

Sessie 3 - Verbetering van productieprocessen

In deze sessie focussen we op het dagelijks bewaken en verbeteren van productieprocessen. We maken kennis met de kracht van Gembawalk en Daily control. Ook het  QCDiSMe komt aan bod en de relatie tussen KPI en KRI's. Ook hier wordt opnieuw een concrete case geanalyseerd.

Sessie 4 - Verbetering van logistieke processen

In productiebedrijven krijgen de logistieke processen vaak te weinig aandacht. Door ons toe te leggen op deze processen kunnen we echter het rendement van de onderneming opkrikken. Door de cost-drivers van een proces in beeld te brengen kunnen we heel doelgericht processen bijsturen en permanent verbeteren.

Aan de hand van de coldstore case bekijken we hoe een orderpickingstrategie wordt bijgestuurd en welke de effecten hiervan zijn. We bekijken hoe men is omgegaan met grote datasets en hoe we via Pareto-analyse kunnen komen tot de meest optimale orderpickstrategie.

Sessie 5 - Verbeteren van de Supply Chain: Forcasting

Een goede forecast zorgt dat we kunnen anticiperen en alle productiemiddelen maximaal kunnen benutten. Een frustratie bij forecast is echter het besef dat een forecast per definitie fout is. In deze sessie maken we het overzicht van de diverse forecast methodes en leren we de meest geschikte methode te kiezen.

Case study: de Ysco case.

Sessie 6 - Verbeteren van de Supply Chain

Aan de hand van 'The beergame' bekijken we samen hoe TOC wordt toegepast in supply chain. In deze business-simulatie nemen we samen beslissingen in een dynamische supply-chain. Door de simulatie in een klassieke bordspel modus te spelen krijgt men tijdens het spel inzicht hoe voorraden zich bewegen in de ketting en leren we ondermeer hoe het bull-whip effect kan vermeden worden.

Sessie 7 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen, MVO als trigger voor Process Improvement

De doelstellingen van de VN rond duurzaam ondernemen vormen het uitgangspunt van deze sessie rond process improvement. Wat betekent 'The Green Deal' voor ons? En wat is circulaire economie? Denken we voldoende na over herbruikbare energie, recuperatie van grondstoffen, enz.

In een brainstormoefening werken we een actieplan uit om uw bedrijf hoger op de MVO ladder te brengen.

Sessie 8 - De mens in het business proces (Leadership)

Waarom presteert het ene team duidelijk beter dan het andere? Welke processen spelen hier een dagelijkse rol in en hoe kunnen we deze processen begrijpen en verbeteren?

Aan de hand van een concrete case wordt de relatie gelegd tussen communicatiestijl en efficiëntie.

Er wordt eveneens een MBTI profiel opgemaakt.

Sessie 9 - Projectmanagement

Procesverbetering pak je best projectmatig aan. We bespreken de voordelen van projectmatig werken. Je krijgt een Inleiding tot PMBOK. Hoe stel je een goed projectcharter op?

Aan de hand van een oefening definieert elke cursist een concreet PI project binnen zijn eigen onderneming. Hiervoor schrijft hij/zij een charter en maakt hij/zij een presentatie voor de medecursisten.

Sessie 10 - Continuous Improvement management.

Gezocht CI manager: functieomschrijving en profiel van een CI manager. We luisteren naar enkele getuigenissen van CI managers.

We eindigen met de individuele presentaties van de PI projecten.

Dominique, Stad Brugge: De lesgever heeft een enorme praktijkkennis en dat merk je. De vlotte babbels, de vele anekdotes en verhalen maken het geheel compleet.

Delphan, Actemium: Wat echt blijft hangen zijn de praktijkvoorbeelden en hoe de docent het brengt. We kregen een breed overzicht van process improvement dus ruimer dan de lean technieken met aandacht voor mvo, het team, enz... Er was bovendien interactie met de deelnemers.

Feedback cursisten expert class Process improvement

Schrijf je in

Alt text

Problemen of vragen?

Contacteer ons

Bij deze graad kan geen getuigschrift afgeleverd worden

Bedrijfsinfo