Fiscale wetenschappen

 • Startdatum: 24/09/2022
 • Aantal studiejaren: 2 / Aantal opleidingsuren: 246
 • Lesdagen:

  De lessen vinden plaats op vrijdag van 18u tot 21u15 en zaterdag van 9u tot 12u15.

  == Update praktische info en inhoud volgend academiejaar op komst ==

 • Ambassadeur:
 • Aantal ECTS-credits: 58
 • Doelpubliek:
  • Bachelors en masters die dagelijks met boekhouding, audit en fiscaliteit in contact komen
  • Bestuurders, zaakvoerders, kaderleden van ondernemingen en van financiële instellingen
  • Juristen

  In het kader van de permanente vorming is deze opleiding erkend door het ITAA.

 • Prijs: 1850EURper academiejaar vrij van btwKMO portefeuille
Download brochure

Meer info

Dit postgraduaat wordt momenteel hervormd in functie van de vereisten die het ITAA stelt in kader van vrijstellingen voor het bekwaamheidsexamen van gecertificeerd belastingconsulent en gecertificeerd accountant.

Vanaf volgend academiejaar zullen twee nieuwe postgraduaten worden aangeboden, met één gemeenschappelijk jaar en twee specialisatiejaren, met name accountancy en fiscaliteit.

De invulling zal zoals steeds heel praktijkgericht zijn, met focus op integratie en concrete toepassingen. Het docententeam zal bestaan uit gereputeerde beroepsbeoefenaars met een sterke graad van specialisatie (fiscale ambtenaren, advocaten, accountants, bedrijfsrevisoren en notarissen), die elk vanuit hun eigen invalshoek de materie benaderen.

Meer info en prijzen volgen vanaf april 2023.

In dit postgraduaat bestudeer je de algemene principes van fiscaliteit en vennootschapsrecht, en de aspecten van de verschillende soorten belastingen. Je krijgt ook tal van vakoverschrijdende topics.

Deze opleiding onderscheidt zich van andere fiscale vormingsprogramma’s op verschillende terreinen. Inhoudelijk vormen vier principes de grondvesten van de programma-samenstelling:

 • Een grondige theoretische kennis is prioritair waarbij we alle onderwerpen in detail benaderen.
 • Het doceren gebeurt in een sfeer van combativiteit en weerbaarheid, met respect voor het rechtskader, zowel voor de belastingplichtige als voor de administratie.
 • De opleiding beoogt een onmiddellijke toepassing in de praktijk.
 • De problematiek wordt multidisciplinair benaderd.

De formule van deze opleiding creëert een actieve participatie van deelnemers en docenten. Het aantal deelnemers houden we bewust beperkt. Dit bevordert de permanente dialoog.

De docenten zijn gereputeerde beroepsbeoefenaars met een sterke graad van specialisatie (o.a. fiscale ambtenaren, advocaten, accountants, bedrijfsrevisoren en notarissen), die elk vanuit hun eigen invalshoek de materie benaderen.

Het getuigschrift van 'Postgraduaat in de Fiscale Wetenschappen' kan bogen op een ruime bekendheid en waardering in de bedrijfswereld, en opent aldus perspectieven zoals promotiekansen en nieuwe carrièremogelijkheden.

Volgende boeken zijn inbegrepen:

 • Vandenberghe, F., Handboek Personenbelasting. Antwerpen: Gompel & Svacina, e-book.
 • Salens, P. & Taghon, C., Aangifte Vennootschapsbelasting 2022. Antwerpen: Gompel & Svacina, e-book.
 • Debelva F., Degadt C., De Vlieger D., Heirman J., Massin I., Stas D., Vanbiervliet F., Vandendriessche P. & Vyncke K., Handboek Belasting Toegevoegde Waarde. Brugge: Die Keure, e-book.
 • Lauwers T., Internationaal Fiscaal Recht. Gent: Academia Press.

De opleiding bracht mij nieuwe inzichten bij die nuttig waren bij de interpretatie van een kredietaanvraag. De diverse vakken worden gegeven door enthousiaste mensen uit het bedrijfsleven die tevens referenties zijn in hun domein, wat een enorme meerwaarde is voor deze opleiding. […] Kortom, de opleiding Postgraduaat Fiscale Wetenschappen aan VIVES Brugge Business School is een aanrader voor wie zich wil bijscholen op vlak van fiscaliteit.

Pieter DuthooKredietanalyst KBC

Opleidingsprogramma

1ste jaar

Opleidingsonderdeel
Algemene principes en vakoverschrijdende topics
Personenbelasting en voorheffingen
Vennootschaps- en rechtspersonenbelasting

2de jaar

Opleidingsonderdeel
Algemene principes en vakoverschrijdende topics 2
BTW
Internationaal fiscaal recht
Andere belastingen