Accountancy & fiscaliteit

 • Aantal studiejaren: 2
 • Lesdagen:

  De lessen vinden plaats op donderdag van 18u tot 21u15
  en zaterdag van 9u tot 12u15.

  Gemeenschappelijk 1e jaar

  2e specialisatiejaar – postgraduaat Accountancy

  2e specialisatiejaar - postgraduaat Fiscaliteit

 • Doelpubliek:
  • Bachelors en masters die dagelijks met boekhouding, audit en fiscaliteit in contact komen
  • Bestuurders, zaakvoerders, kaderleden van ondernemingen en van financiële instellingen
  • Stagiair-accountants en stagiair-belastingconsulenten die een certificering voor ogen hebben
  • Accountants en fiscalisten die hun kennis willen opfrissen of verdiepen
  • Juristen


  Deze opleiding is erkend door het ITAA voor stagiairs-accountants en -belastingconsultenten. Dit betekent dat men na het succesvol beëindigen van het postgraduaat vrijstellingen krijgt voor alle tussentijdse proeven tijdens de stage en daarnaast ook vrijstelling voor het schriftelijk deel van het bekwaamheidsexamen.

  De opleiding is tevens erkend door het ITAA in kader van permanente vorming.

 • Prijs: 2450EURper academiejaar vrij van btwKMO portefeuille

Meer info

Vanaf academiejaar 23-24 biedt de VIVES/Brugge Business School twee nieuwe postgraduaten aan: een postgraduaat Accountancy en een postgraduaat Fiscaliteit. Beide opleidingen duren twee jaar. Het eerste jaar van beide opleidingen is gemeenschappelijk, vanaf het tweede jaar maakt men een keuze in afstudeerrichting en kan men kiezen voor verdere specialisatie in accountancy of in fiscaliteit.

In het eerste gemeenschappelijk jaar (31 SP) wordt de focus vooral gelegd op een aantal fiscale thema’s zoals persoons- en vennootschapsbelasting, BTW, fiscale procedure,… In het tweede jaar gaat men in het specialisatiejaar fiscaliteit (36 SP) dieper in op deze thema’s, waarbij heel wat geïntegreerde praktijkcases aan bod komen. In het specialisatiejaar accountancy (39 SP) ligt de focus op boekhoudkundige vakken. Op het einde van het tweede jaar sluiten we af met een aantal gemeenschappelijke vakken zoals vennootschaps- en verenigingsrecht en deontologie en kantoororganisatie. Het is eveneens mogelijk om modulair in te schrijven.

De meeste lessen kunnen zowel online (via live streaming) als op campus gevolgd worden. Een gedeelte van de opleiding betreft zelfstandige studie. Er worden geen lesopnames voorzien.

Deze nieuwe postgraduaten accountancy en fiscaliteit zijn gebaseerd op de vereisten van het ITAA in kader van het bekwaamheidsexamen voor gecertificeerd accountant/belastingconsulent. Beide opleidingen zijn erkend door het ITAA in kader van vrijstellingen voor het bekwaamheidsexamen als gecertificeerd accountant/belastingconsulent. Dit betekent dat je als stagiair of beroepsbeoefenaar met minimum 7 jaar relevante ervaring – na het succesvol beëindigen van de opleiding – wordt vrijgesteld van alle tussentijdse proeven voor het bekwaamheidsexamen bij het ITAA. 

De opleiding is evenwel ook erkend in kader van permanente vorming voor reeds gecertificeerde accountants, fiscalisten of advocaten. Het docentenkorps bestaat immers uit gereputeerde beroepsbeoefenaars met een sterke graad van specialisatie (o.a. fiscale ambtenaren, advocaten, accountants, bedrijfsrevisoren en notarissen), die elk vanuit hun eigen invalshoek de materie benaderen. De combinatie van theorie die via case studies telkens wordt toegepast op de praktijk, maakt deze opleiding ook relevant voor mensen die reeds in de praktijk staan en nood hebben aan opfrissing van of verdieping in bepaalde materie. Er werd bewust gekozen voor een thematische indeling in combinatie met praktische case studies via dewelke linken worden gelegd naar andere opleidingsonderdelen. Op die manier wordt de inhoudelijke volledigheid van elk onderdeel gewaarborgd en tegelijkertijd de link gelegd naar de praktijk.

Bij de hervorming van deze opleiding werd bewust rekening gehouden met onze missie als opleidingsinstelling en de verschillende principes die de grondvesten vormen van de programma samenstelling:

 • Een grondige theoretische kennis is prioritair waarbij we alle onderwerpen in detail benaderen.
 • Het doceren gebeurt in een sfeer van combativiteit en weerbaarheid, met respect voor het rechtskader, zowel voor de belastingplichtige als voor de administratie.
 • De opleiding beoogt een onmiddellijke toepassing in de praktijk.
 • De thema’s wordt multidisciplinair benaderd.
 • De formule van deze opleiding creëert een actieve participatie van deelnemers en docenten. Het aantal deelnemers houden we bewust beperkt. Dit bevordert de permanente dialoog.

Het inschrijvingsgeld is inclusief lesmateriaal, handboeken en catering. Er zijn geen bijkomende kosten.

De opleiding bracht mij nieuwe inzichten bij die nuttig waren bij de interpretatie van een kredietaanvraag. De diverse vakken worden gegeven door enthousiaste mensen uit het bedrijfsleven die tevens referenties zijn in hun domein, wat een enorme meerwaarde is voor deze opleiding. […] Kortom, de opleiding Postgraduaat Fiscale Wetenschappen aan VIVES Brugge Business School is een aanrader voor wie zich wil bijscholen op vlak van fiscaliteit.

Pieter DuthooKredietanalyst KBC

Opleidingsprogramma

1e gemeenschappelijk jaar

Opleidingsonderdeel
Algemene beginselen van fiscaal recht
Vennootschapsbelasting 1
Personenbelasting 1
Belasting toegevoegde waarde 1
Fiscale procedure
Overige fiscale topics 1
Case study accountancy voor accountants en belastingadviseurs

2e jaar - specialisatie accountancy

Opleidingsonderdeel
Boekhouden en consolidatie
Analytische boekhouding en management accounting
Financiële analyse
Boekhoudrecht en jaarrekeningrecht
Auditing
Vennootschaps- en verenigingsrecht en insolventiewetgeving
Deontologie en kantoororganisatie
Adviesnota - praktijkcase accountancy

2e jaar - specialisatie fiscaliteit

Opleidingsonderdeel
Vennootschapsbelasting 2
Personenbelasting 2
Belasting toegevoegde waarde 2
Overige fiscale topics 2
Vennootschaps- en verenigingsrecht en insolventiewetgeving
Deontologie en kantoororganisatie
Adviesnota - praktijkcase fiscaliteit

Schrijf je in

Alt text

Problemen of vragen?

Contacteer ons

Bij deze graad kan geen getuigschrift afgeleverd worden

Bedrijfsinfo