AI translator

 • Startdatum: 26/09/2023
 • Aantal studiejaren: 1 / Aantal opleidingsuren: 117
 • Lesdagen:

  De lessen vinden plaats op dinsdag van 18u tot 21u15
  en zaterdag van 9u tot 12u15.

 • Ambassadeur:
   Het programma wordt ondersteund en bewaakt door Mieke De Ketelaere, experte in AI en auteur van het boek Mens versus Machine.

  Het programma wordt ondersteund en bewaakt door Mieke De Ketelaere, experte in AI en auteur van het boek Mens versus Machine.

 • Aantal ECTS-credits: 30.0
 • Registratienummer VOV: ODB-1002658
 • Doelpubliek:

  Dit postgraduaat richt zich tot mensen die reeds in het werkveld staan. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

  • Bachelors of masters (handelswetenschappen, logistiek management, marketing, human resources management, ingenieurs, enz.) met een sterke interesse in nieuwe technologieën en hoe deze kunnen leiden tot optimalisatie van bedrijfsprocessen.
  • Professionals die hun bedrijf/organisatie willen begeleiden in de digitale transformatie.
 • Prijs: 2850.00EUR vrij van btwKMO portefeuille
Download brochure

Meer info

Het belang van de Al-vertaler is groot. Als we een middenweg willen banen tussen overmatig optimisme en te sterke kritiek, dan hebben we personen nodig die zo'n brug slaan. Personen die technische, maatschappelijke en economische eisen samenbrengen en vertalen tussen de verschillende silo's. Die AI-vertalers hebben natuurlijk ook een doel nodig. En voor mij is dat om een mensgerichte Al uit de grond te stampen. AI is namelijk gereedschap, ongeacht hoeveel filosofische discussies er zijn over bewustzijn en superintelligentie. En elk stukgereedschap dat mensen in de loop der tijden bouwden, had uiteindelijk hetzelfde doel: onze levens optimaliseren en taken automatiseren. De mens is van nature lui, en die luiheid is een drijfveer voor innovatie. Ook vandaag droomt de intelligente mens nog steeds van een fitter, gelukkiger en productiever leven. We willen doen wat we graag doen, terwijl de saaie, vuile en gevaarlijke taken niet meer aan mensen toebehoren.
Citaat uit Mens en Machine – Mieke De Ketelare

In deze opleiding leer je bruggen slaan en verbinding maken tussen bedrijfsbehoeftes en potentiële oplossingen zonder de ethische, juridische en menselijke factoren uit het oog te verliezen. Deze opleiding heeft niet als doel technische experts af te leveren, maar wel om mensen een brede algemene kennis bij te brengen die noodzakelijk is om bruggen te kunnen leggen tussen verschillende stakeholders. Het resultaat is een T-shaped profiel die over de silo’s heen kan adviseren en vanuit een helikopterview opdrachten kan managen en bijsturen.

Er worden geen examens georganiseerd voor deze opleiding. Het volledige postgraduaat wordt geëvalueerd op basis van het uitschrijven van een AI use case waarbij externe coaching wordt voorzien door AI-professionals.

Op het einde van de opleiding kan je als ‘AI-vertaler’ de brug slaan tussen de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij een AI-project en kan je een bedrijfsnood ‘vertalen’ naar AI-programmeurs.

Na het volgen van het Postgraduaat AI translator:

 • heb je een beeld van de meest gebruikte AI systemen,
 • ben je op de hoogte van het juridisch en ethisch kader met betrekking tot AI,
 • ben je in staat de haalbaarheid en rentabiliteit van een AI oplossing te analyseren rekening houdend met het humane aspect van de AI-oplossing,
 • ben je in staat een use case te vertalen in AI termen.

Een aantal lessen gaan door samen met de cursisten Digital Business Analyst. 


Klik op elk opleidingsonderdeel hieronder voor uitgebreide info!

Hoe het allemaal begon

West-Vlaanderen moet vooroplopen in de verdere ontwikkeling van artificiële intelligentie, één van haar speerpuntsectoren. Om het gebruik van artificiële intelligentie te verduurzamen en de vele kansen ervan optimaal te benutten werd in maart 2019 het beleidsplan Artificiële Intelligentie en het beleidsplan Cybersecurity door de Vlaamse regering aangenomen. Door de Vlaamse regering zijn via EWI (departement Economie, Wetenschap en Innovatie) middelen gereserveerd vanuit het budget AI & CS voor LLL (Levenslang en Levensbreed Leren).

Eind 2020 verzamelde de VIVES/Brugge Business School een aantal experts in de materie en richtte een stuurgroep op voor de inhoudelijke ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van het programma. Vandaag wordt het programma verder ondersteund en bewaakt door Mieke De Ketelaere, experte in AI en auteur van het boek Mens versus Machine.  

Opleidingsprogramma

Opleidingsonderdeel
AI in business
Deep Dive in data & AI
Architecture - Design - Building
Project management
The human factor
AI exploration
Building an ethical AI use case

Schrijf je in

Alt text

Problemen of vragen?

Contacteer ons

Bij deze graad kan geen getuigschrift afgeleverd worden

Bedrijfsinfo