Opleidingen 2018-2019

Het belang van levenslang leren zal in de toekomst alleen nog maar toenemen. Het komt er op aan om mee te zijn en mee te blijven!

Opleiding - Management in de social profit

2018-2019

Management in de social profit

Bij social profit organisaties met een maatschappelijk doel, heeft de organisatie van deze diensten een eigen karakter. Managementvaardigheden zijn ook in deze sector van cruciaal belang. Dit postgraduaat biedt het conceptueel kader en de diverse tools aan waarmee u binnen uw organisatie aan de slag kan. Theorie wordt aan praktijk gekoppeld. Hierbij gaat de aandacht naar de transfer van de verworven inzichten naar uw eigen organisatie. 

Opleiding - Bedrijfsmanagement

2018-2019

Bedrijfsmanagement

Het hedendaagse bedrijfsleven is een complexe realiteit. Begrippen, technieken en juridische entourage wijzigen van dag tot dag. Een juiste en efficiënte oplossing vraagt steeds vaker om een multidisciplinaire benadering

Opleiding - Human Resources Management

NIEUW

Human resources management

Deze opleiding richt zich tot iedereen die vanuit zijn functie in contact komt met HR en die op zoek is naar een opleiding waarbij hij enerzijds theoretische kennis opdoet en anderzijds praktische ervaringen kan uitwisselen met collega’s. Alle docenten hebben een stevige verankering in de HR-praktijk. 

Opleiding - Financieel management

2018-2019

Financieel management

In deze opleiding mag u zich verwachten aan de nieuwste concepten en ontwikkelingen op vlak van financieel management, alsook een uitgebreide bespreking van de corporate finance gerelateerde thema’s en de raakdomeinen met bedrijfsstrategie, corporate governance, management accounting en corporate taxation.

Opleiding - Accounting en controlling

2018-2019

Accounting en controlling

Deze opleiding behandelt een totaal spectrum van taken die van een interne of externe accountant/revisor verwacht worden. Het programma is opgebouwd uit verschillende modules en is sterk praktijkgericht. Dit is de ideale voorbereiding voor examens IAB / BIBF / IBR.

Opleiding - Fiscale wetenschappen

2018-2019

Fiscale wetenschappen

Aangezien wetswijzigingen in de fiscale materie elkaar in een hoog tempo opvolgen zijn zowel de belastingplichtige als zijn accountant en fiscalist verplicht zich continu bij te scholen. Dit langlopend programma biedt de deelnemers de kans een accurate en actuele fiscale knowhow te verwerven.

Opleidingen

NIEUW

Expert class Business reporting met Power BI

Wilt u graag met een minimale training zelf rapporten samenstellen en delen met collega's?
Met Power BI zijn Business Intelligence (BI) en rapportage voor iedereen toegankelijk. 

Opleiding - Vennootschapsrecht

2018-2019

Vennootschapsrecht

Deze opleiding biedt u de kans om een accurate en actuele kennis van het vennootschapsrecht te verwerven en in de praktijk toe te passen.

Dit postgraduaat stoomt u klaar om een vennootschap succesvol te leiden, adviseren of controleren.

Opleiding - Vermogens- en successieplanning

2018-2019

Vermogens- en successieplanning

Vermogens- en successieplanning, ook wel estate planning genoemd, is geen modeverschijnsel. Het is simpelweg een noodzaak. Deze opleiding verschaft u een grondige kennis van de verschillende deelgebieden en stelt u in staat uw klanten nog beter te adviseren omtrent hun vermogen en de bijhorende successieproblematiek.

Opleiding - Supply chain en operations management

2018-2019

Supply chain management

Het programma geeft u naast de basisconcepten ook de specifieke sleutelelementen mee van Supply Chain & Operations Management. De lessen worden aangevuld met praktijkvoorbeelden en bedrijfsbezoeken. Daarnaast behandelt elke deelnemer een door hem of haar gekozen onderwerp uit de praktijk. Deze paper vormt een grote toegevoegde waarde, zowel voor het bedrijf als voor de deelnemer zelf.

Opleiding - Digital Marketing

2018-2019

Digital marketing

De wondere wereld van digitale marketing onthult zijn geheimen. U werkt tijdens de opleiding aan het strategisch online marketingplan waarmee u binnen uw bedrijf het verschil kan maken. Na deze opleiding kan u op doordachte wijze spelen met nieuwe media.

Opleiding - Cultuurmanagement

2018-2019

Cultuurmanagement

U ademt cultuur en streeft naar uitstekend bestuur. Omdat u weet dat goed management aan de basis ligt van elk geslaagd evenement. Daarom vertrekt de opleiding van een stevige basis managementvakken die we koppelen aan kernvragen uit de culturele sector.