Veelgestelde vragen

Vind je de informatie die je nodig hebt niet terug? Aarzel niet om ons te contacteren. We helpen je graag verder.

Veelgestelde vragen

Met de auto: De Brugge Business School is gelegen vlakbij de afrit Hogeschool Vives van de expresweg E403. Er is gratis parking op de campus.

Met het openbaar vervoer: De Brugge Business School is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Wanneer je met de trein komt, kies je best voor de uitgang aan de achterkant van het station. Vanaf daar is het 1,5 km te voet. Klik hier voor een gedetailleerde wegbeschrijving. VIVES Brugge Business School staat goed aangeduid.

 

Wil je werken en leren combineren? De Vlaamse overheid geeft je een duwtje in de rug met de Vlaamse opleidingsincentives. Het Vlaams opleidingsverlof is daar één van.

Sinds 1 september 2019 hebben werknemers in de privésector onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof. Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. Na de opleiding kan de werkgever een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als compensatie.

Het Vlaams opleidingsverlof vervangt het huidige Betaald educatief verlof (BEV). Enkel voor werknemers uit de privésector en contractuele werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt nog het BEV.

Met opleidingscheques kan je (een deel van) de kosten van een opleiding betalen. Welke opleiding je met opleidingscheques kan betalen, hangt af van je scholingsgraad

Als hooggeschoolde heb je recht op opleidingscheques als je een opleidingskeuze maakt in functie van een loopbaantraject. De opleiding moeten dan expliciet vermeld staan in het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP). Dit wordt opgemaakt tijdens de loopbaanbegeleiding. 

De voorwaarden kan je vinden op de website van de Vlaamse overheid voor opleidingsscheques.

Kom je als cursist in aanmerking voor opleidingscheques, gelieve dit mee te geven via het opmerkingenveld bij inschrijving. Dit wordt dan doorgegeven aan de boekhouding. Zij nemen vervolgens contact op bij de opmaak van de factuur. 

Als geregistreerde ondernemer kan je gebruik maken van de kmo-portefeuille, dit betekent dat je subsidies kan krijgen van de Vlaamse Overheid om de opleiding te financieren. Een stappenplan vind je terug op de site van het VLAIO.

De Vlaamse overheid hanteert strikte termijnen. Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de opleiding ingediend worden.

Al onze opleidingen komen in aanmerking voor betaling met de kmo-portefeuille. Het erkenningsnummer van de VIVES/Brugge Business School is DVO 105080.

 

Een postgraduaat is een vervolgopleiding voor professionals die al een bachelor- of masterdiploma op zak hebben. In het kader van de verdere professionele vorming streven postgraduaten naar een verdieping van de competenties verworven in de vooropleiding. Een postgraduaat is een opleiding van ten minste 20 studiepunten. Cursisten die geen van deze diploma’s hebben, kunnen de opleiding volgen mits aantoonbare relevante werkervaring. In dit geval ontvangt u een attest van deelname.

Een expert class is een opleiding waarbij we ons verdiepen in één specifiek onderwerp die voor professionals binnen dat vakgebied relevant is. Het is een korte lessenreeks om maximaal bij te leren in een beperkte tijd.

De expert classes worden heel hands-on opgevat: de theorie wordt aangevuld met best practices, ervaring en kennis van de docent, die een expert is in het onderwerp. 

Het overzicht vind je hier.

Een studiepunt is een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en examenactiviteiten en waarmee de studieomvang van elke opleiding of elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt.

Een postgraduaatopleiding is een opleiding van permanente vorming, waarbij een consistent geheel van minimum 20 studiepunten wordt aangeboden.

De verworven studiepunten, verbonden aan het betrokken opleidingsonderdeel, worden weergegeven als credits. In het geval een opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende onderwijsleeractiviteiten, worden de verschillende scores omgezet in één eindscore voor het opleidingsonderdeel. (De uitgebreide informatie hierover is terug te vinden in het onderwijs- en examenreglement van de Brugge Business School, die elke cursist ontvangt bij inschrijving.)

Een creditbewijs is de erkenning van het feit dat een cursist aan de Brugge Business School op grond van een examen de competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft verworven.

Wanneer alle credits van de opleidingsonderdelen in een opleiding worden behaald, wordt de succesvolle voltooiing bekroond met een diploma of getuigschrift.

Een postgraduaatopleiding is een geheel van opleidingsonderdelen dat een individuele cursist opneemt met het oog op het verwerven van een diploma of getuigschrift of met het oog op het verwerven van één of meer creditbewijzen.

Elk opleidingsonderdeel is een afgebakend geheel van onderwijs-, leer- en examenactiviteiten dat gericht is op het verwerven van welomschreven competenties inzake kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. Een opleidingsonderdeel omvat ten minste drie gehele studiepunten en leidt tot één afzonderlijk beoordelingscijfer.

De opleidingsonderdelen kunnen verder worden opgedeeld in onderwijsleeractiviteiten: dit is een verdere opdeling van een opleidingsonderdeel in termen van een specifiek samenhangend geheel van onderwijs- en leeractiviteiten, en met een aantal studiepunten hieraan verbonden.

Voor bedrijven of organisaties die meerdere medewerkers inschrijven, is er een korting voorzien van 5% op de tweede inschrijving. Noteer hiervoor 'tweede inschrijving' in het veld 'opmerkingen'. Voor een derde inschrijving is een korting van 10% mogelijk, mits bepaalde voorwaarden (meer info hierover bij veerle.demarez@vives.be). Kortingen zijn niet-cumulatief. Deze korting geldt niet voor in-house trajecten.

De lessen gaan door op VIVES campus - Brugge in hybride leslokalen. Deze lokalen zijn voorzien van een professionele uitrusting voor online onderwijs.

Je kiest zelf of je de lessen op de campus volgt of thuis online op de voorziene lesmomentenIs de afstand naar de campus te groot, dan kun je indien gewenst de volledige opleiding online volgen (behalve bij de opleidingsonderdelen met groepswerk of waar aanwezigheid op de campus is vereist).

Volg je als cursist de les thuis online, dan is het volledig lesgebeuren perfect hoorbaar en zichtbaar voor jou. De docent ziet de online cursisten op een groot scherm, wat een vlotte interactie mogelijk maakt.

Er worden geen lesopnames voorzien. Als je niet aanwezig kan zijn voor een bepaalde les, dan heb je natuurlijk wel toegang tot het lesmateriaal/de powerpoints en kan je deze zelfstandig doornemen.  

Praktische info

Om tot een postgraduaatopleiding te worden toegelaten, moet je een bachelor- of masterdiploma (of een hiermee gelijkgesteld diploma) hebben.

Indien je geen van deze diploma’s behaald hebt, kan je ook de opleiding volgen mits relevante werkervaring. De toelating gebeurt op basis van je cv en eventueel een gesprek. In dit geval ontvang je na het volgen van minstens 80% van de opleiding een attest van deelname. Als je ook slaagt voor de examens, ontvang je een attest van permanente vorming. Een postgraduaat getuigschrift kan je enkel behalen indien je al in het bezit bent van een bachelor- of masterdiploma.

Het getuigschrift postgraduaat  wordt uitgereikt door de Katholieke Hogeschool VIVES, associatie KU Leuven. Dit kan enkel uitgereikt worden indien je al een bachelor- of masterdiploma behaald hebt.

Je ontvangt het getuigschrift als je slaagt voor alle evaluatieproeven. De bachelors of masters die enkel de lessen bijwonen (minstens 80% aanwezigheid), ontvangen een attest van deelname.

Indien je geen bachelor- of masterdiploma hebt, krijg je een attest van deelname indien je minstens 80 % van de sessies bijwoont. Als je slaagt voor de evaluatieproeven, ontvang je een getuigschrift van permanente vorming uitgereikt door de Brugge Business School.

De inschrijvingen gebeuren via de website op de pagina van de gewenste opleiding. De factuur wordt doorgemaild naar het opgegeven emailadres. Je inschrijving is pas definitief wanneer de factuur werd voldaan.
Je ontvangt een aantal weken voor de start van de opleiding een mail met alle praktische info.

De inschrijvingsprijs dekt alle kosten, inclusief lesmateriaal en catering. 

Indien je opleidingsonderdelen apart volgt (modulaire inschrijving), bedraagt de kostprijs 100 euro per sessie van drie lesuren.

Bij annulatie na 1 september wordt een administratieve kost van 250€ in rekening gebracht. Na de start van het academiejaar betaal je bovenop de administratieve kost ook de kosten van de reeds gevolgde sessies. In dit geval, bedraagt de kostprijs per sessie van drie lesuren 100 euro.

Uitschrijvingen na 31 december worden niet meer terugbetaald.

De opleidingen worden gegeven in het Nederlands. De cursist moet minstens een B2-niveau Nederlands hebben. Cursisten wiens moedertaal niet het Nederlands is, mogen een woordenboek gebruiken tijdens de examens.

Ben je een oud-student van VIVES of Brugge business school, vink dit aan bij je inschrijving en je krijgt 5% korting.

Je bent welkom op één van onze infodagen, die doorgaan op:

  • zaterdag 4 maart 2023 (13u-17u)
  • zaterdag 24 juni 2023 (10u-16u)
  • vrijdag 1 september 2023 (16u-20u)

Meer info vind je hier.